Sponsorer

Støtteforeninger:
Sønderborg Tjenerforenings Støttefond. Sønderborg Kommune – Sønderborg-ordningen. Sønderborg Kommune – Aktivitets puljen.
A: Sponsorer/Støtter/Uddelinger
B: Sponsorer/Støtter/Uddelinger
C: Sponsorer/Støtter/Uddelinger

Ringriderfesten i Sønderborg