Sponsorer

Sønderborg Tjenerforenings Støttefond.
Sønderborg Kommune – Sønderborg-ordningen.
Sønderborg Kommune – Aktivitets puljen.

A. Sponsorer/Støtter/Uddelinger
Fra 31.000 kr.

B. Sponsorer/Støtter/Uddelinger

Fra 16.000 til 30.000 kr.

C. Sponsorer/Støtter/Uddelinger
Fra 0 til 15.000 kr.

Ringriderfesten i Sønderborg