Sponsorer

Sønderborg Tjenerforenings Støttefond.
Sønderborg Kommune – Sønderborg-ordningen.
Sønderborg Kommune – Aktivitets puljen.

A. Sponsorer/Støtter/Uddelinger

B. Sponsorer/Støtter/Uddelinger

C. Sponsorer/Støtter/Uddelinger

Ringriderfesten i Sønderborg