Ansvarsområde

Booking

Finn Dreier
Tlf: +4522876065
E-mail: f.dreier@post.tele.dk

 

Kasserer

Anita Lei
Tlf: 24982680
E-mail: anita-torben@lei.dk

 

Uniformer

Annemette Christensen
Tlf.: + 4530239780
E-mail: annemette.c.broager@gmail.com

 

Musikken-Gardens medlemsblad
Instrumenter

Torben Munk-Christensen
Tlf: 21333438
E-mail: trmc@hotmail.dk

 

Webmaster-Hjemmeside
Elev/undervisning/lokaler

Henrik Juul
Tlf: 61603421
E-mail:  henrik@henrikjuul.dk

 

 Noder

Tanja Bøttger
Tlf.: +4527407717
E-mail: tlb1612@gmail.com

 

 Tattoo

Flemming Bøttger
Tlf.: +4526431143
E-mail: stjernen51@gmail.com